Ο όμιλος μας 

Ένας μοναδικός βιομηχανικός και διεθνή όμιλος

Η Maped είναι μία γαλλική οικογενειακή εταιρεία που εδώ και 70 χρόνια βασίζει την ανάπτυξή της στην βιομηχανική τεχνογνωσία της, στην καινοτομία και στην ικανότητα να αντιδρά με σκοπό να προσφέρει στους πελάτες της αποτελεσματικές και κερδοφόρες λύσεις. 

 Ολοκληρωμένη παραγωγή   

Αύξηση ανά χρόνο

 

ΕΥΡΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εφαρμογών και βιομηχανικών διαδικασιών που λαμβάνουν υπόψη τους το περιβάλλον                                          

- Σχεδιάζει το μέλλον                                        
- Γνωρίζει τις ανάγκες των καταναλωτών  
- Ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης 

       

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

....πάνω σε όλους τους παράγοντες απόδοσης των προϊόντων                                

- λειτουργικότητα                                                
- αισθητική                                                                
- επίπτωση στο περιβάλλον                                          

25 νέα προϊόντα ετησίως           

 
      

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- 40 άτομα που ασχολούνται με την ποιότητα                                                              
- 860 πρωτόκολλα ελέγχου                                
- 800 έλεγχοι τον χρόνο  


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Συστηματική δίωξη των παραβατών (κατασκευαστές ή διανομείς)                        
- Ανάληψη νομικής δράσης                                  
- Κατάσχεση και καταστροφή των παραποιημένων προϊόντων  και των μέσων παραγωγής τους.                                    

50 ενεργές πατέντες παγκοσμίως